Hollanda 20.yüzyıl imalat damgalı pirinç geçmelerle dekorlu rabonametre