İngiliz 20. yüzyıl Rabone Chesterman imalat damgalı pirinç geçmelerle dekorlu rabonametre