İngiliz 20. yüzyıl Rabone imalat damgalı pirinç geçmelerle dekorlu rabonametre