Osmanlı Dönemi yakasında Osmanlı Şefkat Nişanı bulunan kadın fotoğrafı 13,5x8,5cm