Cumhuriyet Dönemi camdan mamul 3 adet nazar boncuğu 6+4+3cm