İran 20. yüzyıl Farahan imalatı bitkisel dekorlu yün halı 230cm